zaterdag 24 oktober 2015

Nog wat geleerd vandaag?

Op de dag dat de overgrootvader van mijn vrouw op hoge leeftijd stierf, zei hij: "toch nog wat geleerd vandaag." Is dat zinloos? Nee. Meer zin kan het leven nauwelijks hebben. Een vol leven is een lerend leven. Tot de laatste snik.
De meest vruchtbare bodem voor nieuwe kennis en vaardigheden, is nieuwsgierigheid. En die komt altijd met een gezonde dosis nederigheid. Daar is overgave voor nodig. En daar is dan weer vertrouwen voor nodig. Want je bent kwetsbaar, als leerling. Je leraar moet dus zijn of haar verantwoordelijkheid kennen en Integer zijn. Zich in jou kunnen verplaatsen.
Bij VocalFeedback wordt er aan twee zijden geleerd. Aan de zijde van de leerling, maar zeker ook aan de zijde van de leraar. De Feedback van leerlingen, bewust of onbewust speelt een dagelijkse rol in de ontwikkelingen van VocalFeedback. Een vereiste is hierbij dat beide partijen open staan voor het leerproces en vol overgave willen groeien. Dat betekent dat ook wanneer iets niet logisch lijkt, of vanuit je oude gewoontes raar klinkt, toch eerst uitgeprobeerd dient te worden. Alleen door te doen, kun je ontdekken of er wat te leren en te verbeteren valt.
Pas na proberen kan de respons van de leerling weer een voedingsbodem zijn voor de leraar en kunnen beiden de vruchten plukken.

"Een goede leraar gaat tastend te werk en zoekt respons". 
Paul Goosman (Engels schrijver, dichter en psychotherapeut 1911-1972)


zaterdag 17 oktober 2015

Body & soul?

Je lichaam is een machine. Met je hersens als commandopost. Je maakt altijd alle keuzes bewust en weldoordacht. Je bent daarom altijd zelf verantwoordelijk voor je gedachtes en je gedrag....
Echt waar? Maar je lichaam beïnvloedt ook je geest. De tweedeling lichaam en geest is al heel oud en staat lijnrecht tegenover het holistische mensbeeld. En dat laatste beeld,  blijkt meer en meer opgang te vinden. 

Onze cellen hebben óók een vorm van geheugen. DNA en RNA hebben nog vele geheimen. En wist je dat van de duizenden keuzes die we dagelijks maken, er slechts enkelen bewust worden gemaakt? 
En uit een recent onderzoek blijkt zelfs, dat de bacteriën in onze darmen rechtreeks met ons brein communiceren om een bepaalde voedsel voorkeur door te geven!
Het mensbeeld van een methode is bepalend voor het sukses er van. Zie je de mens als een machine ? Dan volstaat het om alle onderdelen van de stem en hun functies te kennen om te leren zingen.
Dat is een pittige klus. voordat je dan eindelijk kun gaan zingen, ben je waarschijnlijk alweer vergeten wat je wilde gaan zingen .
Of zie je de mens als een statisch geheel? Dan kan je leerlingen leren te zingen met enkele vooraf bepaalde "presets". Dat werkt heel snel . Té snel. Imitatie speelt hier een belangrijke rol.Tijdens een spectaculaire les of workshop gaat het geweldig. Maar al snel vervaagt de ervaring . Het is niet "eigen". De bezieling ontbreekt .
De mens is geen machine noch is hij statisch. Het mensbeeld van VocalFeedback is: een dynamisch geheel van processen, waarbij de geest de materie omvat en de materie de gedachten vormt. Alle processen die je gebruikt om klank te maken zijn al aanwezig en zijn wederkerig. VocalFeedback maakt je bewust van die processen en leert je ze te beïnvloeden om je eigen klank te verbeteren .
Emoties zijn, als je begint te begrijpen hoe VocalFeedback werkt, onmisbaar bij een veilig stemgebruik. Is de emotie er niet , dan wordt de stem anders aangestuurd . De kans op stemschade is dan, bij heftig stemgebruik, groter.
Vocalfeedback ziet de mens  dus als een geheel. Zangtechniek leren, los van de interpretatie , komt voort uit het klassieke '' lichaam en geest" mensbeeld, en leidt tot misverstanden en frustraties. Techniek en interpretatie , de "machine en de emotie" moeten tegelijkertijd en in samenhang worden getraind om ook als een geheel te worden verankerd als een bij de leerling passende vaardigheid.

zaterdag 3 oktober 2015

De verborgen kracht van 'niet'.

Een vriend van mij ging parachutespringen. Het was zijn eerste solo sprong. Hij zou landen op een open veld. Er stond maar één boom.

"Pas op de boom", grapte zijn instructeur nog. Mijn vriend concentreerde zich erop om NIET in de boom te landen, en....het heeft nog heel wat tijd gekost om hem, touwtje voor touwtje, uit de boom te knippen.Ik krijg wel eens een leerling op les die maar niet kan stoppen met roken. Dan vraag ik:"wat zeg je tegen jezelf als je weer trek krijgt in een sigaret?". Dan zegt de leerling:"ik mag NIET roken."
Voorin je hersenpan zit je frontale cortex. Daar zit je bewustzijn, waar je beslissingen mee maakt. Maar in dit gebiedje zit ook je validatie van je handelen. Goed en slecht. Morele keuzes. En het is de enige plek in je hersenen waar het woordje "niet" iets betekent.

Als de parachutist denkt:"NIET in de boom landen, dan verstaat de rest van zijn brein dat als:"in de boom landen". Want de rest van het brein snapt "niet" niet. De focus wordt dus omgedraaid. Net als bij de roker. De rest van zijn brein hoort:"ik mag roken".

Als ik in de zangles zou zeggen:"span je mondhoeken niet aan", dan gebeurt precies het omgekeerde van wat ik wil. Ik heb dus geleerd om positief te bekrachtigen. Ik zeg in dit geval:"laat je mondhoeken maar los" en leg de focus op wat gewenst is, ontspanning, in plaats van dat wat ongewenst is, spanning.

De bouw van onze hersenen en de manier waarop deze informatie verwerken, en de plek waar dat in de hersenen gebeurt, zijn van doorslaggevende invloed op de effectiviteit van ons leren. Daarom vormt bij de ontwikkeling van VocalFeedback deze kennis de basis van de methode.

Doe er je voordeel mee, ook buiten je zangles. Want hoe ga je eigenlijk zelf om met het woordje "niet"? Bij het leren van iets nieuws (en geloof me, dat doe je iedere dag) moet je je dus richten op wat je WEL wilt bereiken, en niet op wat je wilt afleren. Dat kun je "mentale hygiëne" noemen: zet je vervuilende gedachten om in de positieve tegenpool. Denk:"ik ga daar op het open veld landen" of:"ik wil alleen nog maar frisse lucht inademen" of:"ik ga nu mijn hele gezicht ontspannen houden bij het zingen".

Of denk in plaats van:"ik wil een zangleraar die NIET de hele tijd over mijn fouten zit te zeuren" meer iets als:"ik wil een zangleraar die mij positief bekrachtigt". En dan kom je dus vanzelf bij mij terecht.

Je bent van harte welkom!