zaterdag 17 oktober 2015

Body & soul?

Je lichaam is een machine. Met je hersens als commandopost. Je maakt altijd alle keuzes bewust en weldoordacht. Je bent daarom altijd zelf verantwoordelijk voor je gedachtes en je gedrag....
Echt waar? Maar je lichaam beïnvloedt ook je geest. De tweedeling lichaam en geest is al heel oud en staat lijnrecht tegenover het holistische mensbeeld. En dat laatste beeld,  blijkt meer en meer opgang te vinden. 

Onze cellen hebben óók een vorm van geheugen. DNA en RNA hebben nog vele geheimen. En wist je dat van de duizenden keuzes die we dagelijks maken, er slechts enkelen bewust worden gemaakt? 
En uit een recent onderzoek blijkt zelfs, dat de bacteriën in onze darmen rechtreeks met ons brein communiceren om een bepaalde voedsel voorkeur door te geven!
Het mensbeeld van een methode is bepalend voor het sukses er van. Zie je de mens als een machine ? Dan volstaat het om alle onderdelen van de stem en hun functies te kennen om te leren zingen.
Dat is een pittige klus. voordat je dan eindelijk kun gaan zingen, ben je waarschijnlijk alweer vergeten wat je wilde gaan zingen .
Of zie je de mens als een statisch geheel? Dan kan je leerlingen leren te zingen met enkele vooraf bepaalde "presets". Dat werkt heel snel . Té snel. Imitatie speelt hier een belangrijke rol.Tijdens een spectaculaire les of workshop gaat het geweldig. Maar al snel vervaagt de ervaring . Het is niet "eigen". De bezieling ontbreekt .
De mens is geen machine noch is hij statisch. Het mensbeeld van VocalFeedback is: een dynamisch geheel van processen, waarbij de geest de materie omvat en de materie de gedachten vormt. Alle processen die je gebruikt om klank te maken zijn al aanwezig en zijn wederkerig. VocalFeedback maakt je bewust van die processen en leert je ze te beïnvloeden om je eigen klank te verbeteren .
Emoties zijn, als je begint te begrijpen hoe VocalFeedback werkt, onmisbaar bij een veilig stemgebruik. Is de emotie er niet , dan wordt de stem anders aangestuurd . De kans op stemschade is dan, bij heftig stemgebruik, groter.
Vocalfeedback ziet de mens  dus als een geheel. Zangtechniek leren, los van de interpretatie , komt voort uit het klassieke '' lichaam en geest" mensbeeld, en leidt tot misverstanden en frustraties. Techniek en interpretatie , de "machine en de emotie" moeten tegelijkertijd en in samenhang worden getraind om ook als een geheel te worden verankerd als een bij de leerling passende vaardigheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten