vrijdag 22 maart 2013

Zangerslatijn

Zangerslatijn

Om uit te drukken wat je precies met je stem doet, is taal nodig. Woorden en begrippen. Iedereen weet dat de aarde om de zon draait. En toch zeg je:”de zon komt op”. Omdat je dat zo waarneemt. Maar die zon doet niks. Het is juist de aarde die om de zon draait. Toen Copernicus dat ontdekte, werd 'ie door het vaticaan gevangen gezet. Pas toen hij toegaf dat hij er naast zat, mocht hij naar huis.

Gevestigde begrippen kunnen dus best hardnekkig zijn. Zelfs als er onomstotelijk wetenschappelijk bewijs is, blijft men “in de volksmond (klinkt ook een beetje onsmakelijk)” vasthouden aan verkeerde omschrijvingen.

De zanglespraktijk zoals we hem nu kennen, heeft haar wortels in het 350 jaar oude belcanto. De begrippen die vele zangers en zangdocenten gebruiken stammen nog uit die tijd zijn grotendeels achterhaald maar toch bijna onuitroeibaar. Ze geven vaak een even slecht beeld van wat je precies met je stem doet, als de uitdrukking “de zon komt op” zegt over de beweging van dit hemellichaam. Zo zijn er bijvoorbeeld de begrippen “kopstem”en “borststem” (je hebt toch maar één stem?). Deze begrippen komen van de waarneming, dat de stem "in je kop" resoneert bij hoge tonen en "in je borst" bij lage tonen. Die waarneming klopt, maar het is niet waar de stem vandaan komt. Die zit gewoon in je keel. De naam van deze registers is daarna dan wel veranderd in achtereenvolgens “kopregister en borstregister, en toen “modaal” register en “falsetto”. Maar als je kijkt naar de functie van je stembanden, dan is deze indeling niet correct. Bovendien, nog een nadeel van het bedenken van nieuwe woorden voor toongebieden in de stem blijft: je moet er een definitie aan plakken. En over die definitie wordt dan weer eindeloos gediscussieerd. Wat nou, als de omschrijving meteen de definitie zou kunnen zijn? Dan ben je eerder klaar met steggelen, en kan je lekker gaan zingen.

De Vocalfeedback methode doet precies dát: heldere omschrijvingen en een direct begrip wat je precies doet. Als je er dan toch op stáát om het over kopstem en borststem te hebben, dan moet je dat doen. Maar het is inmiddels 2013. Als je vasthoudt aan achterhaalde begrippen, stagneert iedere ontwikkeling. Stel je voor, dat men de Apollo's had gelanceerd volgens de modellen van het Vaticaan. Dan zweefden ze nu nog ergens verdwaald door ons zonnestelsel.